หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

Mythainews 0.55.1 release (Android applications)

  • แก้ไขปัญหาแครช ในรุ่นก่อน 
  • เพิ่มความสามารถในการโหลด เนื้อหา สองร้อยอันดับแรก
  • วาดไอค่อนใหม่