หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

Mythainews 0.54.4Beta release (Android applications)

- แก้ไขปัญหา ทำงานช้า เนื่องจาก การโหลด icon และ ภาพ
- ใช้ภาพ จาก content มาเป็นภาพ icon ด้วย หลังจากโหลด content เสร็จ
- แก้ไขโหลดข่าว ผิดพลาด สำหรับ dailynews
- ขยายขนาด icon ใหญ่ขึ้น
- ลดขนาดไฟล์ apk ให้เล็กลง

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

Mythainews 0.54 Beta release (Android applications)

Release Note
- เพิ่ม multi touch zoom
- เพิ่ม smart back
- โหลดเร็วขึ้น
- fix bug เกี่ยวกับการ delete database

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

Mythainews 0.53.2 Beta release (Android applications)

Release Note
-แก้ไขข้อผิดพลาดของ share
-เพิ่มข้อความสถานะ เมื่อมีการ โหลดเนื้อหาซ้ำ
-แก้ไขปัญหา crash บางประการ