หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

Mythainews 0.53.2 Beta release (Android applications)

Release Note
-แก้ไขข้อผิดพลาดของ share
-เพิ่มข้อความสถานะ เมื่อมีการ โหลดเนื้อหาซ้ำ
-แก้ไขปัญหา crash บางประการ

1 ความคิดเห็น: